Инвестирай с кауза

Вече можеш да инвестираш* в любимите си брандове Roobar, Dragon Superfoods, Kookie cat и Bett’r като закупиш акции на пазар BEAM на  Българската Фондова Борса! Инвестирай, като в същото време подкрепяш мисията ни да направим здравословните храни вкусни и достъпни за всички.

Можете да закупите акции на Смарт Органик АД по всяко време чрез Българската Фондова Борса. За целта трябва да се обърнете към лицензиран инвестиционен посредник. Такива са повечето банки в страната (ОББ, Уникредит, ДСК, ПИБ и др.), както и КаролЕлана и други. За съдействие можете да ни пишете на ir@smartorganic.com.

* Този материал представлява маркетиногово съобщение, не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа, нито инвестиционен съвет и не е обект на нормативните изисквания, относно независимост, при неговото изготвяне. Инвестирайте само чрез лицензирани инвестиционни посредници.

Одитиран консолидиран годишен финансов отчет

2020

Одитиран консолидиран годишен финансов отчет

2021

Отчет - предварителни финасови резултати

към 30.09.2021 г

Новини

Съобщение за резултатите от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Смарт Органик“ АД

Ноември, 2021

Уведомление продажба на акции

Декември, 2021

Уведомление купуване на акции Ралица Йорданова

Декември, 2021

Уведомление Продажби Q4

Януари, 2022

Уведомление Придобиване на Amigos International

Януари, 2022

Съобщение за резултатите от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Смарт Органик“ АД

Календар за корпоративни събития

Годишна справка за финансовото състояние

Разбери повече

28 февруари 2022

Резултати за първо тримесечие

Разбери повече

5 април 2022

Годишен индивидуален отчет

Разбери повече

30 април 2022

Годишен консолидиран отчет

Разбери повече

30 май 2022

Резултати за второ тримесечие

Разбери повече

5 юли 2022

6-месечен индивидуален отчет

Разбери повече

30 август 2022

6-месечен консолидиран отчет

Разбери повече

30 септември 2022

Резултати за трето тримесечие

Разбери повече

5 октомври 2022

Резултати за четвърто тримесечие

Разбери повече

5 януари 2023

При въпроси или нужда от допълнителна информация свържете се с нас на ir@smartorganic.com или като попълните формата по-долу.