Инвестирай с кауза

Вече можеш да инвестираш* в любимите си брандове Roobar, Dragon Superfoods, Kookie cat и Bett’r като закупиш акции на пазар BEAM на  Българската Фондова Борса!

Инвестирайки в Смарт Органик, подкрепяш мисията ни да направим здравословните храни вкусни и достъпни за всички. За да ти се отблагодарим за това, стартираме от днес лоялна програма за инвеститори. Всеки притежател на 1000 или повече акции на компанията ще получава отстъпка от 10% от всички продукти на брандовете Roobar, Dragon Superfoods, KookieCat и Bett’r във всички магазини Зелен. Прочети всички условия тук.

Можеш да закупиш акции на Смарт Органик АД по всяко време чрез Българската Фондова Борса. За целта трябва да се обърнеш към лицензиран инвестиционен посредник. Такива са повечето банки в страната (ОББ, Уникредит, ДСК, ПИБ и др.), както и КаролЕлана и други. За съдействие можеш да ни пишеш на ir@smartorganic.com.

* Този материал представлява маркетиногово съобщение, не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа, нито инвестиционен съвет и не е обект на нормативните изисквания, относно независимост, при неговото изготвяне. Инвестирайте само чрез лицензирани инвестиционни посредници.

Одитиран консолидиран годишен финансов отчет

2020

Одитиран консолидиран годишен финансов отчет

2021

Одитиран консолидиран годишен финансов отчет

2022

Новини

Съобщение за резултатите от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Смарт Органик“ АД

Ноември, 2021

Уведомление продажба на акции

Декември, 2021

Уведомление купуване на акции Ралица Йорданова

Декември, 2021

Уведомление Продажби Q4

Януари, 2022

Съобщение Карол АД

Август, 2022

Уведомление за сключен договор за преобразуване чрез вливане между „Смарт Органик“ АД и „Биопак“ ЕООД

Март, 2023

Общо събрание на инвеститори на Смарт Органик АД

13 юли, 2023

Писмени материали за извънредно общо събрание на акционерите на Смарт Органик АД

12 февруари, 2024

Декларация от отговорно лице

28 февруари, 2024

Междинен доклад за дейността

28 февруари, 2024

Декларация по чл. 223 а, ал. 3 от Търговския закон

01 март, 2024

Пълномощно

07 март, 2024

Доклад на независимия одитор

07 март, 2024

GFO Smart Organic AD 2023

07 март, 2024

Годишни финансови отчети на консолидирана основа към 31.12.2023 Смарт Органик АД

01 април, 2024

Уведомление Придобиване на Amigos International

Януари, 2022

Уведомление за сключен договор с нов съветник на пазар BEAM

Август, 2022

Смарт Органик АД придобива Naughty Nuts GmbH

20 юни, 2023

Уведомление относно реда и условията на изплащане на дивиденти

07 септември, 2023

Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите

12 февруари, 2024

Информация към годишни справки

28 февруари, 2024

Справка по чл. 33 Смарт Органик АД

28 февруари, 2024

Предложение по чл. 223 а, чл. 1 и 2 от Търговския закон

01 март, 2024

Индивидуален финансов отчет за 2023 на Смарт Органик АД

07 март, 2024

Декларация от отговорно лице

07 март, 2024

Протокол от проведено заседание на Общото събрание на акционерите на Смарт Органик АД

20 март, 2024

Декларация от отговорно лице

01 април, 2024

Общо събрание на инвеститори

Юни, 2022

„Смарт Органик“ АД откри нова сграда

Ноември, 2022

Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите

05 юни, 2023

Протокол от заседание на съвета на директорите на акционерно дружество Смарт Органик АД

12 февруари, 2024

Вътрешна информация

28 февруари, 2024

Допълнителна информация към годишна справка за финансово състояние на Смарт Органик АД

28 февруари, 2024

Справка по чл. 33 - правила BEAM

28 февруари, 2024

Протокол от заседание на съвета на директорите на Смарт Органик АД

7 март, 2024

Пояснения към индивидуалния финансов отчет

07 март, 2024

Годишен индивидуален доклад за дейността за 2023 на Смарт Органик АД

07 март, 2024

Годишни финансови отчети на консолидирана основа към 31.12.2023 Смарт Органик АД

01 април, 2024

Календар за корпоративни събития

Годишна справка за финансовото състояние

Разбери повече

28 февруари 2022

Резултати за първо тримесечие

Разбери повече

5 април 2022

Годишен индивидуален доклад

Разбери повече

30 април 2022

Годишен консолидиран отчет за дейността

Разбери повече

30 май 2022

Покана за редовно общо събрание

Разбери повече

30 май 2022

Среща с инвеститори

Разбери повече

13 юни 2022

Общо събрание на инвеститори

Разбери повече

30 юни 2022

6-месечен индивидуален отчет

Разбери повече

30 август 2022

6-месечен консолидиран отчет

Разбери повече

30 септември 2022

Резултати за трето тримесечие

Разбери повече

5 октомври 2022

Резултати за четвърто тримесечие

Разбери повече

12 януари 2023

Резултати януари и февруари 2023 г. / допълнителна информация

Разбери повече

2 март 2023

Предварителни резултати / първо тримесечие 2023

Разбери повече

4 април 2023

Годишен индивидуален доклад за дейността 2022

Разбери повече

30 април 2023

Годишен консолидиран финансов отчет 2022

Разбери повече

30 май 2023

Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите

Разбери повече

05 юни 2023

Среща с инвеститори – предварителни резултати за първо полугодие на 2023

Гледай запис от срещата

03 юли 2023

Протокол от от проведеното на 13/07/2023г. Общо събрание на Смарт Органик АД

Разбери повече

13 юли 2023

Шестмесечен  индивидуален финансов отчет на Смарт Органик АД

Разбери повече

22 август 2023

Уведомление за изплащане на дивидент

Разбери повече

07 септември 2023

Шестмесечен консолидиран финансов отчет на Смарт Органик АД

Разбери повече

29 септември 2023

Предварителни резултати за трето тримесечие

Разбери повече

05 октомври 2023

Заседание на съвета на директорите на Смарт Органик АД

Разбери повече

12 февруари 2024

Общо събрание на акционерите на Смарт Органик АД

Разбери повече

19 март 2024

* Всеки притежател на 1000 или повече акции на компанията ще получава отстъпка от 10% от всички продукти на брандовете Roobar, Dragon Superfoods, KookieCat и Bett’r във всички магазини Зелен. Лоялната програма е валидна за всички притежатели на 1000 или повече акции на Смарт Органик АД. Лоялната програма е валидна само докато притежателят им ги притежава – при евентуална продажба той няма право да се възползва от специалната отстъпка. Отстъпката не може да се комбинира с други промоции. Смарт Органик АД си запазва правото да правото да прекрати лоялната програма, но не по-рано от 1.1.2024 г.

При въпроси или нужда от допълнителна информация свържете се с нас на ir@smartorganic.com или като попълните формата по-долу.