Инвестирай с кауза

Вече можеш да инвестираш* в любимите си брандове Roobar, Dragon Superfoods, Kookie cat и Bett’r като закупиш акции на пазар BEAM на  Българската Фондова Борса!

Инвестирайки в Смарт Органик, подкрепяш мисията ни да направим здравословните храни вкусни и достъпни за всички. За да ти се отблагодарим за това, стартираме от днес лоялна програма за инвеститори. Всеки притежател на 1000 или повече акции на компанията ще получава отстъпка от 10% от всички продукти на брандовете Roobar, Dragon Superfoods, KookieCat и Bett’r във всички магазини Зелен. Прочети всички условия тук.

Можеш да закупиш акции на Смарт Органик АД по всяко време чрез Българската Фондова Борса. За целта трябва да се обърнеш към лицензиран инвестиционен посредник. Такива са повечето банки в страната (ОББ, Уникредит, ДСК, ПИБ и др.), както и КаролЕлана и други. За съдействие можеш да ни пишеш на ir@smartorganic.com.

* Този материал представлява маркетиногово съобщение, не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа, нито инвестиционен съвет и не е обект на нормативните изисквания, относно независимост, при неговото изготвяне. Инвестирайте само чрез лицензирани инвестиционни посредници.

Одитиран консолидиран годишен финансов отчет

2020

Одитиран консолидиран годишен финансов отчет

2021

Отчет - предварителни финасови резултати

към 30.09.2021 г

Новини

Съобщение за резултатите от първично публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Смарт Органик“ АД

Ноември, 2021

Уведомление продажба на акции

Декември, 2021

Уведомление за сключен договор с нов съветник на пазар BEAM

Август, 2022

Уведомление купуване на акции Ралица Йорданова

Декември, 2021

Уведомление купуване на акции Ралица Йорданова

Декември, 2021

Уведомление Продажби Q4

Януари, 2022

Съобщение Карол АД

Август, 2022

Уведомление за сключен договор за преобразуване чрез вливане между „Смарт Органик“ АД и „Биопак“ ЕООД

Март, 2023

Уведомление Придобиване на Amigos International

Януари, 2022

„Смарт Органик“ АД откри нова сграда

Ноември, 2022

Общо събрание на инвеститори

Юни, 2022

Общо събрание на инвеститори

Юни, 2022

Календар за корпоративни събития

Годишна справка за финансовото състояние

Разбери повече

28 февруари 2022

Резултати за първо тримесечие

Разбери повече

5 април 2022

Годишен индивидуален доклад

Разбери повече

30 април 2022

Годишен консолидиран отчет за дейността

Разбери повече

30 май 2022

Покана за редовно общо събрание

Разбери повече

30 май 2022

Среща с инвеститори

Разбери повече

13 юни 2022

Общо събрание на инвеститори

Разбери повече

30 юни 2022

6-месечен индивидуален отчет

Разбери повече

30 август 2022

6-месечен консолидиран отчет

Разбери повече

30 септември 2022

Резултати за трето тримесечие

Разбери повече

5 октомври 2022

Резултати за четвърто тримесечие

Разбери повече

5 януари 2023

Резултати януари и февруари 2023 г. / допълнителна информация

Разбери повече

1 март 2023

Предварителни резултати / първо тримесечие 2023

Разбери повече

4 април 2023

* Всеки притежател на 1000 или повече акции на компанията ще получава отстъпка от 10% от всички продукти на брандовете Roobar, Dragon Superfoods, KookieCat и Bett’r във всички магазини Зелен. Лоялната програма е валидна за всички притежатели на 1000 или повече акции на Смарт Органик АД. Лоялната програма е валидна само докато притежателят им ги притежава – при евентуална продажба той няма право да се възползва от специалната отстъпка. Отстъпката не може да се комбинира с други промоции. Смарт Органик АД си запазва правото да правото да прекрати лоялната програма, но не по-рано от 1.1.2024 г.

При въпроси или нужда от допълнителна информация свържете се с нас на ir@smartorganic.com или като попълните формата по-долу.